Beleidsverklaring

Beleidsverklaring MVO en duurzaamheid

De directie van D&C Engineering voert een beleid dat streeft naar een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Zowel bij de bedrijfsvoering als in de uitvoering van onze opdrachten streeft D&C Engineering in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naar het verkleinen van de CO2-uitstoot en naar het (binnen de eisen van redelijkheid) verduurzamen van de relatie met haar stakeholders. Alle ondernemingsactiviteiten zijn gericht op het creëren van lange-termijnwaarden. Hiertoe handelt D&C Engineering in overeenstemming met de kernwaarden integriteit, respect en vrijheid. 

De passie voor het vak wordt ingezet voor een duurzame samenleving. De kwaliteit van onze samenleving en de diversiteit van onze ecosystemen vormen samen de basis voor het succes van onze economie. D&C Engineering ziet het als haar verantwoordelijkheid om hieraan een inspirerende en aantoonbare bijdrage te leveren. D&C Engineering focust zich op het respectvol en zorgvuldig omgaan met mens, omgeving en middelen.

Op het gebied van MVO wordt NEN-ISO 26000 als internationale richtlijn gehanteerd. Er bestaat geen certificering voor deze richtlijn. D&C Engineering volgt deze richtlijn echter wel in zijn geheel. De binnen MVO te hanteren balans tussen de economische en (regel)technische haalbaarheid wordt continu bewaakt.

Ook de naleving van de norm NEN-EN-ISO 14001 met betrekking tot verantwoordelijkheid voor ons milieu is voor D&C Engineering een belangrijke pijler van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

Verduurzaming van de bedrijfsvoering binnen D&C Engineering is een continu proces. Hiertoe investeert D&C Engineering continu in de ontwikkeling van de medewerkers, passend binnen de behoefte van de organisatie. Tevens wordt er ruimte gecreëerd voor passie, samenwerking en teamspirit. 

Een maatschappelijke bijdrage leveren met de combinatie van kennis, tijd en geld past bij D&C Engineering, sinds haar oprichting in 1985 en tevens in de toekomst. 

Duurzaamheid loopt als een rode draad door de organisatie. De begrippen inzicht, reductie, communicatie en initiatieven zijn steeds terugkerende aspecten binnen het thema duurzaamheid. Vanaf 2010 wordt jaarlijks de CO2-voetafdruk van D&C Engineering vastgesteld. Deze dient als uitgangspunt voor het beleid en de doelstellingen omtrent CO2-reductie binnen de organisatie.

Alblasserdam, december 2019

De directie 
D&C Engineering

error: Beschermde content

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier

Voorwaarden:

 1. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst betaling op rekeningnummer
  IBAN: NL40INGB0008704080
  BIC: INGBNL2A
  BTW: NL.8014.51.292.B01
  Zonder betaling of betalingsbewijs word je helaas niet toegelaten tot het cursuslokaal.
 2. Mocht je na inschrijving onverhoopt op de geplande cursusdatum niet kunnen, dan kun je tot 2 kalenderweken voor aanvang kosteloos een collega opgeven.
 3. Lukt het niet om een collega op te geven, dan berekenen wij € 25,00 administratiekosten voor het annuleren van jouw aanmelding. De rest van het cursusgeld wordt gerestitueerd.
 4. Meld je je later af dan 2 kalenderweken voor aanvang van de cursus, dan ontvang je geen restitutie van het cursusbedrag.

NB: krijgt u een foutmelding bij het aanmelden via dit formulier? Stuur dan de betreffende benodigde gegevens via mail naar info(at)dcengineering(punt)nl