Diensten

Onze specialisten staan graag voor je klaar. We gebruiken onze diepe en uitgebreide kennis van normen en richtlijnen om je van creatieve adviezen te voorzien. Heb je hulp nodig met onderzoek naar tankcalamiteiten, analyses van de technische staat, advisering op het gebied van onderhoud, herbouw en nieuwbouw van opslagtanks, en natuurlijk ook alle engineeringswerkzaamheden voor opslagtanks, hoogspanningsmasten en -stations, en andere staalconstructies? Of wil je meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen?

Kom naar de cursus op 18 april 2024: ontwerp en onderhoud van opslagtanks volgens PGS29

Tanks en drukvaten

Ben je eigenaar, inspecteur, operator of onderhoudsverantwoordelijke van een raffinaderij, tankinstallatie of tankdepot en heb je onze specifieke of specialistische kennis nodig? Heb je een calamiteit en direct hulp nodig? Ook dan zijn we altijd bereikbaar om je van advies te voorzien. 

Consultancy

30+ jaar internationale ervaring; brede, onafhankelijke advisering.
 • Haalbaarheidsstudies, budgetanalyses (CAPEX/OPEX), bestekken en specificaties voor nieuwbouw, compleet ontwerp, basics of design, beoordeling en keuring van door derden gemaakte ontwerpen.
 • Reparatiespecificaties, implementatieplannen voor onderhoudsregimes.
 • Onderzoek naar calamiteiten.
 • Praktische haalbaarheid met als basis vigerende normen en richtlijnen.
Technisch expert of arbiter bij juridische geschillen.
 
Organiseren en geven van cursussen op het gebied van EN14015, PGS29, EEMUA159 en andere normen en richtlijnen.
 • Zie pagina cursussen voor meer informatie en aanmelden.
Auteur van diverse normen en richtlijnen.
 • Voorzitterschap TC/265 WG9 CEN.
 • Verantwoordelijk voor Europese tanknormen, waaronder EN14015 en EN14620.
 • Voorzitterschap opslagtankcomité EEMUA.
 • Verantwoordelijk voor Europese tankrichtlijnen, waaronder EEMUA159, EEMUA180, EEMUA183, EEMUA213.

Voor meer informatie neem contact op met
Jan de Jong

Voor meer informatie neem contact op met
Patrick Damen

FEM-analyse

30+ jaar internationale ervaring; brede, onafhankelijke advisering.
 • Complete engineering van nieuwbouwtanks, inclusief FEM-berekeningen van vaste en drijvende daken, fundaties.
 • Fit-for-purpose-analyses, restlevensduurberekeningen, reparatie- en vervangingsmogelijkheden.
 • Scheurnaadanalyses met behulp van FEM-berekeningen of gebaseerd op normatieve analyses.
 • Praktische haalbaarheid met als basis vigerende normen en richtlijnen.
Stressberekeningen aan pijpleidingsystemen.
 • Optimaliseren van bestaande leidingsystemen in tankputten.
 • Opvangen van uitzettingen van stalen leidingen door middel van hairpins of compensation bellows.
 • Stressberekeningen aan nieuwe pijpleidingsystemen rekening houdend met het uitbuiken van de tankwand onder volledige inwendige druk.
Uitgebreide kennis van diverse softwarepakketten.
 • Simcentre 3D/Nastran, Caesar II, SCIA engineer, AutoCAD/Inventor.
 • Software in eigen beheer: TankCheck (op basis van EEMUA159), Mounded Storage Vessels.
 • Grondige kennis van mogelijkheden c.q. beperkingen van deze software.
 • Spreadsheets door D&C Engineering ontwikkeld op het gebied van tankstabiliteit, uplift, overturning en frangibility.

Hoogspanningsmasten en -stations

Ben je betrokken bij het nationale hoogspanningsnet als netbeheerder, bouwbedrijf, aannemer of telecomaanbieder? Dan is D&C Engineering je juiste gesprekspartner.

30+ jaar ervaring met ontwerp en engineering.
 • Hoogspanningsmasten, -portalen en -stations, opstijgpunten, en hun fundaties.
 • Controle van interne en externe spanningsafstanden, controle bliksembescherming.
 • Meer dan 6.000 hoogspanningsmasten herrekend vanwege plaatsing van antenneconstructies (sites).
 • Zeer uitgebreide en unieke database van het hoogspanningsnet van Nederland.
 • Advisering met oog op praktische haalbaarheid: met beide benen op de grond.
Ontwerpen/berekenen/tekenen van nieuwe hoogspanningsconstructies en hun fundaties.
 • Hoogspanningsportalen, -stations en opstijgpunten.
Controle van bestaande hoogspanningsconstructies en hun fundaties.
 • Mastverhogingen door wijzigingen in onderliggende infrastructuur.
 • Verzwaringsberekeningen bij plaatsen telecomantennes (sites) of nieuwe type geleiders.
 • Maken van werkplaatstekeningen.
Fabricage en levering van staalconstructies en betonfunderingen (met partners).

Toetsing van theorie met de praktijk door uitgebreide ervaring met softwarepakketten.
 • AutoCAD/Inventor, TEKLA, SCIA engineer, PLS-CADD, PLS TOWER.
 • Grondige kennis van mogelijkheden c.q. beperkingen van deze software!
Uitgebreide kennis van normen en richtlijnen.
 • Auteur van “Guidelines for safety related management of overhead lines”.
 • Lidmaatschap van commissie Cigré NC-B2 (hoogspanningsmasten).
 • Lidmaatschap van commissie NEC 11/36.

Voor meer informatie neem contact op met
Judith de Jong

Algemene staalbouw

Ben je op zoek naar een bedrijf dat jouw staalbouwtechnische probleem kan oplossen? Benader dan een van de specialisten van D&C Engineering. Wij combineren kennis van staalconstructies met die van beton.

Voor meer informatie neem contact op met
Judith de Jong

30+ jaar ervaring met ontwerp en engineering van staalconstructies en hun funderingen.
 • Ontwerpen/berekenen/tekenen van allerhande stalen vakwerk- of plaatstaalconstructies.
 • Treinstations, voetbalstadions, overkappingen, etc.
 • Toetsen van bestaande constructies aan de hand van NEN8700 en NEN8701.
Toetsing van theorie met de praktijk door uitgebreide ervaring met softwarepakketten.
 • Simcentre 3D/Nastran, SCIA engineer, AutoCAD/Inventor, TEKLA.
 • Grondige kennis van mogelijkheden c.q. beperkingen van deze software.

“Engineering is not merely knowing and analysing. Engineering is practicing the art of organising strength, stiffness and stability.”

error: Beschermde content

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier

Voorwaarden:

 1. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst betaling op rekeningnummer
  IBAN: NL40INGB0008704080
  BIC: INGBNL2A
  BTW: NL.8014.51.292.B01
  Zonder betaling of betalingsbewijs word je helaas niet toegelaten tot het cursuslokaal.
 2. Mocht je na inschrijving onverhoopt op de geplande cursusdatum niet kunnen, dan kun je tot 2 kalenderweken voor aanvang kosteloos een collega opgeven.
 3. Lukt het niet om een collega op te geven, dan berekenen wij € 25,00 administratiekosten voor het annuleren van jouw aanmelding. De rest van het cursusgeld wordt gerestitueerd.
 4. Meld je je later af dan 2 kalenderweken voor aanvang van de cursus, dan ontvang je geen restitutie van het cursusbedrag.

NB: krijgt u een foutmelding bij het aanmelden via dit formulier? Stuur dan de betreffende benodigde gegevens via mail naar info(at)dcengineering(punt)nl