D&C Engineering is als organisatie aan het groeien naar een bureau met een duurzame organisatie met een duurzame relatie met haar omgeving. In 2011 zijn hiertoe enkele maatregelen genomen waarvan in 2012 reeds de eerste resultaten zichtbaar zijn. De komende jaren wordt de situatie nauwlettend gevolgd. Gestreefd wordt naar een reductie van 3% per FTE over 10 jaar, ten opzichte van het peiljaar 2010.

De doelstellingen zijn:
•    Emissie terugdringen met 2% per jaar in de komende 10 jaar (ten opzichte van het jaar 2010).
•    Afval scheiden (papier, plastic, restafval), en daardoor een reductie van 50% op restafval realiseren.
•    Papierverbruik verminderen met 20% per jaar door dubbelzijdig printen en digitalisering.
•    Mogelijkheden voor afname van groene stroom en groen gas en zelf opwekken van groene stroom inventariseren.
•    Bij in dienst nemen van medewerkers de prioriteit leggen op mensen die in de omgeving van Alblasserdam wonen cq. willen gaan wonen.
•    Emissie terugdringen voor wat betreft het woon-werkverkeer door lease (cq. aanschaf) van energiezuinige bedrijfsauto’s.
•    Emissie terugdringen door stimulatie van reizen via OV voor woon-werkverkeer en zakelijke reizen.
•    Emissie terugdringen door stimulatie van aanschaffen van energiezuinige privéauto’s door medewerkers.
•    Investeren in groei van medewerkers door het vormen van een veilige en inspirerende omgeving en door diverse cursussen om het werkplezier te stimuleren.
•    Investeren in maatschappelijke doelen (zie sponsoring).
•    Zorg dragen voor goede interne en externe communicatie over MVO-doelen.

Enkele maatregelen om de gestelde doelstellingen te behalen:
•    In de komende jaren zullen de eigen bedrijfsauto’s van D&C Engineering worden vervangen door leaseauto’s. Per eind 2012 zijn al twee eigen auto’s afgestoten en is hiervoor in de plaats één leaseauto aangetrokken. In de keuze voor een leaseauto wordt rekening gehouden met de CO2-uitstoot. Er worden auto’s besteld met een stop&startsysteem, dat ervoor zorgt dat de motor afslaat zodra de auto stilstaat.
•    In 2011 is een cursus Het nieuwe rijden gevolgd door een groot deel van de medewerkers van D&C Engineering.
•    Vanaf 2013 wordt geïnventariseerd of brandstofemissies (van bedrijfsauto’s en vluchten) kunnen worden gecompenseerd. Hoewel compensatie niet bijdraagt aan het verlagen van de daadwerkelijke CO2-emissie wordt hiermee wel het effect van deze CO2-emissie beperkt.
•    Hoewel een papiervrij kantoor niet haalbaar zal zijn, zijn veel van de processen van D&C Engineering in de afgelopen twee jaren gedigitaliseerd. In de komende jaren zal hier vervolg aan worden gegeven.
•    Per 2012 is het printmanagement aangepast zodat standaard dubbelzijdig wordt afgedrukt.
•    Per 2012 wordt het afval gescheiden in papierafval, plastic afval en restafval.


 

D&C Engineering heeft sinds haar oprichting in 1985 een schat van ervaring opgebouwd door op succesvolle wijze tal van projecten te realiseren, zowel nationaal als internationaal.

D&C Engineering, al meer dan 30 jaar sterk in staal!

Volg ons op Facebook en LinkedIn

Privacyverklaring