Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

D&C Engineering is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om hier vorm aan te geven, hebben wij een duidelijke beleidsverklaring opgesteld over duurzaam ondernemen. Door dit beleid uit te dragen, zorgen wij ervoor dat deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in elke laag van het bedrijf wordt genomen. Uiteraard hebben wij onszelf ook doelen gesteld.

Voor D&C Engineering hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen ook oog hebben voor je medemens of organisaties die onze steun hard kunnen gebruiken en die wij met veel plezier sponsoren.

VCA* certificaat 2008/5.1
Vanzelfsprekend gelden de normeisen die het VCA*-keurmerk ons opdraagt met betrekking tot Welzijn, Gezondheid, Veiligheid en Milieu.


D&C Engineering heeft sinds haar oprichting in 1985 een schat van ervaring opgebouwd door op succesvolle wijze tal van projecten te realiseren, zowel nationaal als internationaal.

D&C Engineering, al meer dan 30 jaar sterk in staal!

Volg ons op Facebook en LinkedIn

Privacyverklaring