Wie wij zijn

Reach out to the sky with both feet on the ground

De slogan is op het lijf geschreven van D&C Engineering, zowel in figuurlijke als in letterlijke zin:

Figuurlijk:

Werkend op eenzame hoogte voor wat betreft kwaliteit en diepgaande kennis en ervaring op de werkterreinen, maar ook met beide benen op de grond, gebaseerd op het besef dat elke opdracht uniek is en dat de organisatie deze opdrachten naar een succesvolle oplevering moet brengen.

Letterlijk:
Bouwend aan masten, pylonen, industriële gebouwen en schoorstenen: het kan niet hoog genoeg zijn! Maar ook met gedegen kennis van veiligheidsprocedures én een gedegen inzicht om de drie S'en (Spanningen, Stijfheden en Stabiliteiten) over te dragen op de fundamenten van deze constructies.

Kenniscentrum
Veel meer dan een aannemer op engineeringgebied is D&C een kennisinstituut dat het eigen know-how uitbreidt en met klanten deelt.

Door actief deel te nemen en leiderschap te nemen in normcommissies op de vele vakgebieden waarin D&C werkzaam is (CEN, EEMUA, EN en Cigré), is D&C de spil in het verdiepen en overdragen van kennis.
D&C Engineering heeft een schat aan ervaring opgedaan in de jaren van haar bestaan, waarbij talloze projecten succesvol zijn gerealiseerd in diverse werkterreinen.

De mogelijkheid om constructieverantwoordelijkheid te nemen, naast en samengevoegd met de engineeringsactiviteiten, volledig geïntegreerd in dezelfde organisatie, verzekert echter toegevoegde waarde en een maximale zekerheid om ieder contract succesvol te realiseren.

Gebaseerd op de kennis en technische ervaring van contractuele condities en financiering kan D&C Engineering ook adviserend optreden ter bepaling van de haalbaarheid van elk mogelijk contract.

D&C Engineering vertrouwt erop, dat de gepresenteerde informatie voldoende basis geeft voor een positieve evaluatie van de mogelijkheden van het bedrijf om de projecten van klanten te mogen uitvoeren.

D&C Engineering heeft sinds haar oprichting in 1985 een schat van ervaring opgebouwd door op succesvolle wijze tal van projecten te realiseren, zowel nationaal als internationaal.

D&C Engineering, al meer dan 30 jaar sterk in staal!

Volg ons op Facebook en LinkedIn

Privacyverklaring